V roku 1997 začalo Lesoochranárske zoskupenie VLK akciu na záchranu jedľovobukového lesa v Čergovskom pohorí na východe Slovenska. Les o rozlohe 21,24 ha je v súčasnosti majetkom LZ VLK. Na celom území lesa bola v roku 2004 vyhlásená súkromná prírodná rezervácia Vlčia s najvyšším - 5. stupňom ochrany. Od roku 2006 sme za 179 697 € postupne prikúpili 50 ha lesných pozemkov v lokalitách Jarabinčík, Olišavec a Solisko.


Vďaka príspevkom od jednotlivcov ale aj vďaka projektu „Vlčie hory – nová európska divočina pre ľudí i les“, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, sa nám aj naďalej darí hájiť záujmy prirodzených lesov nielen na Čergove, v dolinkách Jarabinčík a Olišavec, ale aj v mnohých ďalších pohoriach Slovenska. 


program-swiss-slovak


O blízkych obciach Olejníkov a Majdan sa dozviete viac zo stránky olejnikov.vlciehory.sk

Lesoochranárske zoskupenie VLK je organizácia, ktorej cieľom je zachovanie prirodzených lesov ako dôležitého prírodného bohatstva a zároveň súčasti našej kultúrnej krajiny.

Jej činnosť spočíva na štyroch programoch a jedným z nich je záchrana lesov, v ktorých presadzujeme nezasahovanie.

Viac na stránke LZ VLKWolf.sk      Abies.sk                                                                    Lesoochranárske zoskupenie VLK ©2010-2014

 

Kúp si svoj strom   ,    E-mail: alfa@wolf.sk         Powered by www.prvy.sk

powered by prvy.sk